Löss, wat hier leeft, wat hier raakt. Wat hier kleeft, wat hier maakt!

Profielplan Stedelijke cultuurregio Zuid

De Stedelijke Cultuurregio Zuid wordt van oudsher gekenmerkt door de vele invloeden van buitenaf. Het romeinse verleden van Heerlen, de franse en spaanse invloeden in Maastricht en de rijke culturele inbreng van de vele gastarbeiders in de mijnstreek hebben de Stedelijke Cultuurregio Zuid (SCRZ) gevormd tot een veelzijdige regio waarin cultuur op vele wijzen wordt beleefd.

PROFIELPLAN
Onze regio kent een sterke culturele identiteit – vaak met een lokaal karakter – die tot uiting komt in vele volksculturele activiteiten. Wij zijn echter ook een regio waarin invloeden van buitenaf langzaam onderdeel worden van deze lokale identiteit en tradities. Een hedendaagse, stedelijke omgeving waarin het (religieus) erfgoed en de urban mentaliteit elkaar ontmoeten. Waar vroeger de energie uit de bodem werd gehaald, is de energie nu vooral onder de mensen te vinden die zich op bijzondere wijze inzetten voor hun eigen omgeving.

Deze energie hebben we de afgelopen twee jaar nadrukkelijk mogen ervaren bij het culturele veld in de SCRZ. Vanaf januari 2016 zijn we, overheden en culturele veld, met elkaar het proces gestart om vorm te geven aan de Stedelijke Cultuurregio Zuid. Vanuit de gedeelde energie en de wil om samen te werken aan een stevige en inspirerende stedelijke Cultuurregio investeren wij in onze regio al geruime tijd in cultuur en dat blijven we ook doen. Wij zijn blij dat er nu dan ook oog is voor deze regio ten aanzien van onze grote inzet voor cultuur en de samenwerking hierin met het Rijk, zodat we samen de bestaande dynamiek kunnen versterken. Met trots presenteren wij dan ook het Profielplan Stedelijke Cultuurregio Zuid!

LEES HIER HET PROFIELPLAN