Proeftuin ‘Ruimte voor Makers’: WijkZone

17 juni 2020

Met de proeftuin ‘Ruimte voor Makers’ wil de Stedelijke cultuurregio Zuid nieuwe makers in staat stellen nieuw publiek te bereiken op ongebruikelijke plekken. Als onderdeel van deze proeftuin werd de eerste editie van WijkZone mogelijk gemaakt door de gemeente Sittard-Geleen. Ook Provincie Limburg en de gemeenten Heerlen en Maastricht ondersteunden het project.

WIJKZONE
WijkZone is het sociaal-artistieke project van theatergezelschap Het Laagland en talentontwikkelingsorganisatie VIA ZUID. Hiermee willen zij podiumkunst maken en presenteren met én voor een publiek dat gewoonlijk niet zo snel in het theater komt. Daarbij worden telkens andere buurten en wijken in Limburg tot een broed- en ontmoetingsplaats gemaakt waar nieuwe theatermakers de verbinding aangaan met bewoners en hun leefomgeving. De theatrale presentatie aan het eind is specifiek geënt op de betreffende wijk en met actieve participatie van bewoners.  

WIJKZONE #1
WijkZone #1 vond in 2019 plaats in de Geleense wijk Lindenheuvel. Theatermakers Heléne Binder, Ischa den Blanken en Mayke Roels gingen op zoek naar verhalen over opgroeien. Samen met spelers uit de wijk verbeeldden zij deze op hartverwarmende wijze in (Neet) van hie. Er waren twee drukbezochte presentatieweekenden in een leegstaande basisschool in Lindenheuvel.

WIJKZONE #2
Momenteel zijn de plannen voor WijkZone #2 in een vergevorderd stadium. In samenwerking met Cultuurimpuls Venlo worden zes woonwagenkampjes in Venlo met de aanpalende buurt het onderzoeksterrein van theatermaker Naomi Steijger. Het eindresultaat hiervan staat gepland voor het voorjaar van 2021.

 

Meer info: www.hetlaagland.nl / www.viazuid.com/wijkzone