Ketenverkenning Dans

Ketenverkenning Dans

De dans in Limburg kent nog maar een korte traditie maar is juist in een korte tijd gegroeid. Door extra landelijke erkenning en toekenning van middelen in relatie tot erkenning en honorering van de lagere overheden van een aantal organisaties in de afgelopen periode, is er een interessant klimaat ontstaan waarin een kans en potentie ligt die nu, in de veranderende structuren, aangepakt moet worden en doorgezet. Wanneer dit momentum verloren gaat zal het lang duren voordat er opnieuw een inhaalslag gemaakt kan worden. Door het gemaakte ketenoverzicht is zichtbaar geworden dat er per saldo veel organisaties in de regio zuid zich verhouden tot dans. De een heeft deze als hoofdwerkzaamheden de ander in ondersteuning of initiatie. Tegelijkertijd ontstaat door deze hoeveelheid ook juist weer een versnippering.

Er zijn onderling verbanden tussen organisaties die per activiteit verschillen. Dat is mooi en een enorm surplus om als startbasis te hebben. Er is geen onderliggende structuur of afspraak hoe de verschillende partijen zich op een structurele manier tot elkaar verhouden of gezamenlijk optrekken. Door die versnippering blijven alle partijen ook relatief klein. Ieder tekent voor een klein deel. Betreffende specifiek podiumkunst dans Festivals als Nederlandse Dansdagen en Shrit_tmacher kennen een stevige inbedding. Festival Nederlandse Dansdagen neemt plaats in de BIS en wordt hierdoor structureel ondersteund door OCW, Provincie Limburg en Gemeente Maastricht en Elisabeth Strouven Fonds. Festival Shrit_tmacher wordt ondersteund door het Fonds Podiumkunsten, Provincie Limburg en de stad Heerlen en Aken. SALLY Dansgezelschap Maastricht wordt structureel ondersteund door Fonds podiumkunsten, Provincie Limburg en de gemeente Maastricht. Joost Vroueraets wordt structureel ondersteund door de Provincie Limburg.

Dat er flink samengewerkt wordt is duidelijk. Dat daarin structurele afspraken gemaakt kunnen worden die gericht zijn op de lange termijn is een volgende stap die logisch lijkt. Toch zal samenwerking alleen maar een marginaal verschil opleveren die er wellicht niet voor zorgt dat het landelijke belang van deze regio vergroot wordt.

De slagkracht is relatief te klein. Om vanuit een landelijk perspectief van belang te kunnen zijn is een veel stevigere inbedding noodzakelijk en zal de spierkracht extra vergroot moeten worden. Maatwerk is hierin belangrijk; Wat is het huidige bereik aan publiek, wat zijn het aantal speelbeurten, welk belang en waarde heeft de organisatie voor de regio, wat is de huidige grote van organisatie, hoe snel kan en wil een organisatie groeien en welke aantrekkingskracht heeft de organisatie voor de regio. En belangrijk, welke potentie ligt verscholen in de organisatie voor de toekomst voor de regio, nationaal en internationaal.

Met festivals die als hoofdfocus een nationaal (Nederlandse Dansdagen), internationaal (Shritt_macher) en nieuw publiek (met Urban Arts (Notorius IBE) hebben, een gezelschap dat als hoofdfocus een jong publiek (SALLY Dansgezelschap Maastricht) heeft en eigenzinnige makers met activiteit in ook andere domeinen als de zorg (Joost Vroueraets/ Gotra, Care to Dance), internationaal gerenommeerde choreografen (Shropshire Foundation) en werkplaats voor jonge talenten (Choreografische Residenties en opleidingen) ontstaat er een verrassend goed op elkaar afgestemde potentie die zich door de jaren heen natuurlijk heeft gevormd!

Vanuit het amateurveld wordt aangegeven dat Dansgezelschap GOTRA bereid is meer verbinding te maken met amateurdansscholen, middels inspirerende workshops en of lessen en deze op een hoger plan te tillen. De Vooropleiding Maastricht (ODM / IDA) zou een verbindende factor moeten zijn van ‘amateur naar professional’. MBO dans - CIOS Sittard zou aan amateurdansers ‘in de wijk’ een gerichte bijdrage kunnen leveren.

Concreet wat er noodzakelijk is voor een vitaal klimaat van betekenis

• Maatwerk voor organisaties gericht op duurzaamheid en groei;
• Verstevigen van werkplaats voor jonge en mid-career makers;
• Zakelijk collectief backoffice om kleine partijen ook op zakelijk vlak te faciliteren en ontwikkelen;
• Mogelijk maken van verblijven en vestigen in de regio, opgang brengen van stroming en reuring creëren.

P.S.

Onlangs ontvingen onafhankelijke makers uit deze regio geen toekenning vanuit Fonds Podium Kunsten met de opmerking dat er in de regio Maastricht/zuid te weinig aan productieklimaat zou zijn en daarom minpunten in de puntentelling die gehanteerd wordt bij de beoordeling. Dit terwijl anderen juist weer gehonoreerd wordt op structurele vestiging in deze regio. Ook ontving Via Zuid onlangs maar de helft van de aangevraagde middelen voor talentontwikkeling vanuit FPK. De extra middelen die het FPK tot zijn beschikking kreeg gingen voor het grote deel naar Brabant (ook zuid vanuit het perspectief van FPK) en naar de regio noord.

Aanmelden nieuwsbrief

GEGEVENS VERZENDEN